KONTRAKT

Først og fremt vil jeg GRATULERE deg i å ta et steg i retning av din beste versjon!
Å investere i personlig vekst, mener jeg er det smarteste vi kan gjøre for oss selv og det som er viktig for oss her i livet. Jeg gleder meg veldig til å stå ved din side, på denne utviklende reisen 🙂

Når du signerer og sender inn denne avtalen, så har du inngått et coaching forløp med NLP, helse og business coach Linda Maria Sneve. Lengden på forløpet og pris er sendt på e-post og godkjennes ved å svare på den e-posten før coachingforløpet starter.

BETALING

Betaling foregår forskuddsvis og fortrinnsvis hele summen før forløpet starter.
Delbetaling pr. mnd er mulig mot et lite tillegg i prisen.
Betalingen foregår på gjennom tilsendt faktura eller gjennom nettsiden til nextGOAL.

FORLØPET

Det som vil skje fremover nå, er at jeg vil hjelpe deg i å forstå hvem du egentlig er, slik at du tydelig og klart vet hvilke valg som er rett for deg å ta fremover. Samtidig vil jeg guide deg til å nå dine mål og sørge for at du tar vare på det som er viktig for deg underveis i prosessen.
Jeg er her for at du skal utvikle deg til den du drømmer om å være og bli din beste versjon.

Som NLP coach, tar jeg i bruk tenkning, kommunikasjon og teknikker som er modellert for å hjelpe mennesker i å nå sine mål, på en effektiv og motiverende måte. Hvis du ønsker det, så kan det også være at jeg legger inn noen tegne og maleoppgaver, for bevisstgjøring og håndtering av følelser.

Av og til, vil du kanskje oppleve at jeg spør rare spørsmål eller at jeg ber deg om å gjøre ting du ikke helt forstår hensikten med. Det kan også hende du opplever å blir sliten i hodet, forvirret eller til og med lett irritert. Alt dette er positive tegn på at du er i ferd med å lære noe nytt innenfor de områdene du ønsker å utvikle deg i, og at hjernen er i ferd med å skape nye, mer positive og hensiktsmessige nervebaner. Dette er en prosess vi gjør, for at du etter hvert skal oppleve en transformasjon og oppnå det du ønsker deg på en mer effektiv, leken og harmonisk måte.

Du vil få tilpasset selvutviklende undervisning og oppgaver som integrerer den nye lærdommen. Jeg svarer på alle dine spørsmål etter beste evne og er tilgjengelig på chat til en hver tid. 

Dette trenger du for hver sesjon:

  • Skissebok/notatbok/dagbok
  • Penn/blyant/fargestifter
  • Ved digitale oppmøter trenger du en enhet der du kan koble deg opp på Zoom med webkamera og mikrofon.

ANSVAR

Det er viktig at du som klient forstår at det er dine utfordringer og dine mål som vil være på dagsorden. Og at det er du som finner frem til ditt store overordede mål og du som bestemmer delmålene underveis.

Det er du som skal gjøre jobben, jeg er her kun som en veileder, for å hjelpe deg med klarhet, innsikt i deg selv og i å oppmuntre deg til å nå ditt mål så raskt og harmonisk som mulig. Samtidig får du undervisning som vil hjelpe deg i å forstå underbevisstheten bedre og bedre.
Det er viktig at du gjør de oppgavene som du bestemmer deg for å gjøre, etter beste evne.

Still opp på våre møter så forberedt som du kan, med å vite hvilke utfordringer du ønsker å jobbe med. Slik blir timene effektive og du får mest mulig ut av vårt forløp.

TAUSHETSPLIKT

Alt som blir sagt under våre sesjon er konfidensielt og underlagt taushetsplikten, dette er noe min profesjon er lovpålagt. Taushetsplikten gjelder under og etter avsluttet forløp. Så hos meg kan du være åpen og snakke om alt.
Etter straffelovens § 139 kan taushetsplikten brytes hvis en persons liv eller helse er i fare, eller en person er til fare for andres liv eller helse.

DOKUMENTASJON

Det føres notater fra våre møter for at du skal få et så godt- og skreddersydd resultat som mulig. Dine personopplysninger lagres trygt og er passordbeskyttet. nextGOAL er underlagt norsk personvernlovgivning, som sørger for at dine oplysinger ikke kommer på avveie. 

Avsluttningsvis vil det gjøres et videoopptak etter hver sesjon, der jeg vil spørre deg hvordan du har opplevd sesjonen. Denne videoen med tilbakemelding fra deg blir i utgangspunktet kun brukt til å evaluere min egen utvikling. I noen tilfeller kan det være at jeg spør om det er ok at jeg bruker klippet til markedsføring, men det er kun hvis du føler deg 100% komfertabel med det. Hvis du ikke ønsker at noen tilbakemelding skal tas opp på video, kan du sende beskjed om dette til linda@nextgoal.no, helt uten spørsmål om hvorfor.

KOMMUNIKASJON

Ut ifra notatene, så skriver jeg noen ganger en oppsummering av hva vi har gått igjennom, hva du har lært, hva du har oppdaget og oppgaver som du har bestemt deg for å gjøre til neste gang. Dette er for de fleste et veldig nyttig skriv som de bruker frem til vårt neste møte. For noen så kan denne oppsummeringen oppleves som sensitiv informasjon, derfor trenger jeg at du svarer på underliggende.

Godkjenning av coaching kontrakt
Navnet ditt