Sykepleieleder

Det dårlige arbeidsmiljøet endret seg til en gjeng som heier på hverandre med latter, humor og stor arbeidsglede.