Hva er coaching

Coaching er en forandirngsprosess som tar for seg kommunikasjon, utvikling og suksess. Det er en prosess som forbedrer prestasjon og utvikler potensiale. Coaching er en systematisk og formalisert metode, som blander testede forandringstekinikker med teknikker for persolig vekst og praktiske øvelser for å assistere klienten tl å nå sine indre resurser, kvaliteter og muligheter til å oppnå deres eget mål.
Klienten oppnår klarhet om hvem de er og blir mer i stand til til å takle sitt eget liv, fjerne begrensninger, får tilgang til sin indre visdom og finner en følelse av menig med livet.
Metoden som her blir brukt kommer først og fremst fra Nevro Lingvistisk Programmering/psykologi.

Coaching er en guidet prosess som utløser ressurser og potensiale og sikrer fremgang slik at klienten oppnår klarhet i hvem de er, hva de gjør, hvor de skal og hvorfor de gjør det. Metodene som brukes i Coaching kommer i stor grad fra NLP (Nevro Lingvistisk Programmering/Psykologi). Fordi det er ledet personlig en-til-en, hjelper coachingen den enkelte med å oppnå klarhet, fjerne begrensninger, få tilgang til sin indre visdom og finne en følelse av hensikt.

Som metode erkjenner helsecoaching forbindelsen mellom kropp og sinn og at tanker, følelser og overbevisninger kan påvirke helsen. Coaching forbedrer også presatsjonsevnene og utvikler potensiale hos mennesker, suksessfulle idtrettutøvere er et godt bevis på det.

I vedtak av 30. april 2010 har helsedirektoratet godkjent Norsk forening for NLP (NFNLP) som utvøverorganisasjon innenfor helsecoaching og NLP terapi.
Helsecoachen har grunnleggende kunnskaper om coaching, coaching metodikk, kommunikasjon, relasjon og tilnærmingsmåte til andre mennseker, planlegging, målsetting, evnen til å gi feedback, NLP, aktiv lytting, individ- og gruppecoaching, motivering, livsstilsforandring, mental trenign, stresshåndtering, empowerment, mestring og betydning av fysisk aktivitet.

Coaching er et nytt fagområde som er i sterk vekst. Det er en handler om læring og suksess, gjennom en prosess som forbedrer prestasjonen og utvikler potensialet. Coaching er en systematisk og formalisert – men likevel høyst personlig – metode, som blander utprøvde teknikker for forandring med praktiske øvelser for personlig vekst.

HVA ER EN COACH ?
En coach er en personlig suksesstrener, en trofast profesjonell utfordrer som spesialiserer seg i utvikling slik at mennesker utmerker seg i forretningslivet og i sitt personlige liv.
En coach skaper et trygt sted for deling av innsikt og informasjon, er fullstendig upratisk, og bruker forskjellige metoder for å hjelpe klienten til å oppnå suksess og større klarhet.
Coachen hjelper til med å fjerne begrensinger som hindrer mennesker i å prestere og nyte sitt liv på best mulig måte.
Coachen spør kvalitetsspørsmål som forenkler en dyp selvutforskning for klienten som igjen fører til små forandringer i klientens tilstedeværesle som ofte utgjør forskjellen i viktig fremgang mot ønsket mål.
Coachen bruker praktiske handlingsproram for å skape varige resultater.

En Coach skaper en trygg plass for å dele innsikt og informasjon, er helt upartisk og vil bruke ulike metoder for å hjelpe klienten til å oppnå suksess og enda større klarhet. Coachen bistår med å fjerne de blokkeringer som hindrer mennesker fra å prestere og nyte livet mer.
Coach-rollen defineres som evnen til å hjelpe noen til å tenke, føle, handle og lære for å nå viktige personlige og/eller organisasjonsmessige/samfunnsmessige mål. Den profesjonelle coachen har spesifikk utdannelse i det å lytte, observere og tilpasse coachingen til de individuelle behovene til hver klient. Coachen samler nødvendig informasjon og hjelper klienten til å finne løsninger og strategier, og tar utgangspunkt i at klienten har løsningene og svarene inne i seg.

HVA ER FORSKJELLEN MELLOM EN COACH, EN RÅDGIVER OG EN TERAPEUT?
En coach fokuserer på handling, ikke forståelse. De jobber for ansvar for følelser og hjelper til å utvikle realistiske handlingsplaner. De stiller spørsmål, setter nytt lys på situasjoner, rollespill, tildele hjemmeoppgaver med mer. En coach er fullstendig klar over de viktigste spørsmålene mennesker møter og forutsetter suksess. De bruker praktiske fremgangsmåter for varige resultater. En coach er ingen psykoterapeutisk rådgiver og gir heller ingen spesifikke råd eller instruksjoner. Klienten setter agendaen og finner selv sine egne svar basert på coachens kvalitetsspørsmål. Coaching fokuserer på ressursser, løsninger og fremtiden i motsetning til terapi som ofte retter fokus bakover. Klientens verdensbilde er alltid respektert.